material

Memperkenalkan sejarah dan perkembangan sistem politik di Timur Tengah dan Afrika, dengan memberikan latar belakang yang memadai bagi mahasiswa dalam memahami sistem politik, dinamika politik serta perkembangan terakhir di kedua kawasan dunia yang bergolak itu.

Bulan: 
Februari
Tahun: 
2010