Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H.

No Title Description
1 material material

Kuliah I Pengantar Hukum Bisnis


Office presentation icon sumberhukum.06.ppt
2 material material

Bahan Kuliah Praper


Microsoft Office document icon hukumacaraperdatadalampraktek.doc
3 material material

Bahan Parper


Office presentation icon jawabantergugateksepsidanrekonvensi.ppt
4 material material

Bahan Parper


Office presentation icon legalreasoning.ppt
5 material material

Bahan Parper


Office presentation icon hukumpembuktianpidana.ppt
6 material material

Bahan Praper


Office presentation icon hukumpembuktian.ppt
7 material material

Bahan Praper


Office presentation icon replik.ppt
8 material material

Bahan Praper


Office presentation icon duplik.ppt
9 material material

Bahan Praper


Office presentation icon upayahukum.ppt
10 material material

Bahan Parper


Office presentation icon putusan-1.ppt
11 material material

Bahan Parper


Office presentation icon putusan.ppt
12 material material

Bahan Sejarah Pidana-Pasca


Microsoft Office document icon sapsejarahhukumpidanas2.doc
13 material material

Bahan Sejarah Hukum Pidana Pasca


Office presentation icon hukumadat-1.ppt
14 material material

Bahan Kuliah Sejarah Hujuk Pidana


Office presentation icon perkembanganhukumpidanabarat.ppt
15 material material

Bahan Kuliah Sejarah hukum Pidana


Office presentation icon sejarahhukum1.ppt
16 material material

Bahan Kuliah SHP


Office presentation icon voc.ppt
17 material material

Bahan Praper


Office presentation icon yurisprudensi.ppt
18 material material

Bahan Parper


Office presentation icon gugatan-ciderajanji.ppt
19 material material

Bahan Praper


Office presentation icon ggt-pmh.ppt
20 material material

Bahan Kuliah PHB


Binary Data pt-2.
21 material material

Bahak Kuliah ke-4 Pengantar Hukum Bisnis


Office presentation icon fe-hukumperjanjanjian.ppt
22 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon fe-badannonhukum.ppt
23 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon fekedudukanhkmprshn.ppt
24 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon persainganusaha.ppt
25 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon presentasipmadanpmdn.ppt
26 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon yayasan.ppt
27 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon kredit-fidusia.ppt
28 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon koperasi1.ppt
29 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon fe-kredit.ppt
30 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon fe-sengketapengadilan.ppt
31 material material

Bahan Kuliah PHB


Microsoft Office document icon ptmodelii.doc
32 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon fe-pembukuan.ppt
33 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon fe-whatislaw.ppt
34 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon contractlaw.ppt
35 material material

BahanKuliah PHB


Office presentation icon fe-komisioner.ppt
36 material material

Bahan Kuliah PHB


Office presentation icon fe-kaedahhukum.ppt
37 material material

Bahan Praprer


Office presentation icon pelaksanaansitaeksekusi.ppt